Logo

The King of the Streets (2013)

  • Studio: Well Go USA
  • Release: August 6, 2013
  • Director: Yue Song, Zhong Lei
  • Writer: Yue Song, Zhong Lei
  • Cast: Yue Song, Li YuFei, Yang JianPing, Kang En
  • Genre: , , ,