Kanikosen (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: November 6, 2009
  • Director: Hiroyuki Tanaka
  • Writer: Takiji Kobayashi, Hiroyuki Tanaka
  • Cast: Arai Hirfumi, Emoto Tokio, Kimoto Takehiro, Kinoshita Takayuki, Kora Kongo, Matsuda Ryuhei, Nishijima Hidetoshi
  • Genre: ,

Comments