Kabei: Our Mother (Kâbê) (2009)

  • Studio: Strand Releasing
  • Release: May 8, 2009
  • Director: Yôji Yamada
  • Writer: Yôji Yamada, Teruyo Nogami
  • Cast: Sayuri Yoshinaga, Mitsugoro Bando, Tadanobu Asano, Yoji Matsuda, Rei Dan
  • Genre:

Comments