Judge (Tou Xi) (2010)

  • Studio: Independent
  • Release: June 17, 2010
  • Director: Liu Jie
  • Writer: Liu Jie, Shan Gao
  • Cast: Ni Dahong, Mei Ting, Qi Dao, Song Yingchun, Zheng Zheng, Gao Qunshu
  • Genre: ,

Comments