Into the White Night (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: October 22, 2011
  • Director: Yoshihiro Fukagawa
  • Writer: Keigo Higashino, Yoshihiro Fukagawa
  • Cast: Maki Horikita, Kengo Kôra, Keiko Toda, Hiroko Satô, Nobuo Kyô, Urara Awata, Ichirôta Miyakawa
  • Genre: ,

Comments