Ikiru (1956)

  • Studio: Toho
  • Release: March 25, 1956
  • Director: Akira Kurosawa
  • Writer: Akira Kurosawa, Hideo Oguni Shinobu, Hashimoto
  • Cast: Haruo Tanaka, Shinichi Himori, Takashi Shimura
  • Genre: ,

Comments