Hard Revenge Milly (2008)

  • Studio: Independent
  • Release: April 10, 2008
  • Director: Takanori Tsujimoto
  • Writer: Takanori Tsujimoto
  • Cast: Miki Mizuno, Hiroshi Ooguchi, Tetsuya Nakamura, Saaya, Hirotsugu Imamura, Mitsuki Koga
  • Genre: , ,

Comments