Winter Vacation (Han Jia) (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: February 23, 2011
  • Director: Li Hongqi
  • Writer: Li Hongqi
  • Cast: Jinfeng Bai, Lei Bao, Naqi Zhang
  • Genre: ,

Comments