Girlfriend Boyfriend (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: August 3, 2012
  • Director: Ya-che Yang
  • Writer: Ya-che Yang
  • Cast: Bryan Shu-Hao Chang, Hsiao-chuan Chang, Lunmei Kwai, Gwei Lun-Mei, Rhydian Vaughan
  • Genre: , ,

Comments