Logo

Four Ways to Die in My Hometown (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: November 10, 2012
  • Director: Chunya Chai
  • Writer: Chunya Chai
  • Cast: Weixia Gao, Guiqing Yang, Tiansheng Shi, Fanghe Long
  • Genre: ,

Comments