Empire of Silver (Baiyin diguo) (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: July 31, 2009
  • Director: Yao Christina
  • Writer: Yao Christina, Yi Cheng
  • Cast: Guo Fucheng, Hao Lei, Jin Shijie, Jin Tielin, Aaron Kwok
  • Genre: , ,

Comments