Egg and Stone (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: October 4, 2012
  • Director: Huang Ji
  • Writer: Huang Ji
  • Cast: Yao Honggui, Xiao Pingao, Liu Xiaoling
  • Genre: ,

Comments