Beast Stalker (Ching yan) (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: October 24, 2009
  • Director: Dante Lam
  • Writer: Dante Lam, Wai Lun Ng
  • Cast: Jingchu Zhang, Kai Chi Liu, Nicholas Tse, Nick Cheung
  • Genre: , ,

Comments