Logo

Dearest (Anata E) (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: August 25, 2012
  • Director: Yasuo Furuhata
  • Writer: Seichi Ichiko, Takeshi Aoshima
  • Cast: Tadanobu Asano, Takeshi Kitano, Ken Takakura
  • Genre: ,
#14,653 20,799