American Dreams in China (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: September 6, 2012
  • Director: Peter Ho-sun Chan
  • Writer: Zhou Zhiyong, Zhang Ji, Aubrey Lam
  • Cast: Xiaoming Huang, Dawei Tong, Deng Chao
  • Genre: ,

Comments