Akira (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: 2011
  • Director: Katsuhiro Otomo
  • Writer: Izo Hashimoto, Katsuhiro Otomo
  • Cast: Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama, Tetsusho Genda, Hiroshi Otake
  • Genre: ,

Comments