Logo

For Love's Sake (2012)

  • Studio: Third Window Films
  • Release: June 16, 2012
  • Director: Takashi Miike
  • Writer: Ikki Kajiwara, Takayuki Takuma
  • Cast: Satoshi Tsumabuki, Emi Takei, Sakura Andô, Tsuyoshi Ihara
  • Genre: , ,
#15,891 18,999