Aftershock (2010)

  • Studio: Independent
  • Release: October 29, 2010
  • Director: Feng Xiaogang
  • Writer: Chen Daoming, Chen Li, Yi Lu
  • Cast: Zhang Jingchu, Chen Daoming, Lu Yi, Xu Fan, Zhang Guoqiang, Li Chen
  • Genre: ,

Comments