About the Pink Sky (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: November 10, 2011
  • Director: Keiichi Kobayashi
  • Writer: Keiichi Kobayashi
  • Cast: Ai Ikeda, Ena Koshino, Reiko Fujiwara, Tsubasa Takayama
  • Genre: ,

Comments