A Woman, A Gun and A Noodle Shop (2010)

  • Studio: Sony Pictures Classics
  • Release: September 3, 2010
  • Director: Yimou Zhang
  • Writer: Jianquan Shi, Jing Shang, Ethan Coen, Joel Coen
  • Cast: Sun Honglei, Ni Dahong, Yan Ni, Xiao Shenyang
  • Genre: ,

Comments